Vylepšenie tlačidla Publikuj

Prišiel som na jedno vylepšenie, ktoré mierne zvyšuje prístupnosť formulárov (najmä pri publikovaní článkov). Ide o dynamické generovanie atribútu title tlačidlu pre uloženie článku – vždy bude obsahovať názov publikovaného článku.

Základný kód

Formuláre pre písanie článkov v redakčných systémoch obsahujú pole pre titulok článku a tlačidlo pre uloženie (publikovanie) článku.

<p>
  <input type="text" id="Title" />
  <textarea id="Body" />
</p>
<p>
  <input type="submit" id="Publish" />
</p>

JS kód

Úprava spočíva v pridaní JS kódu, ktorý po zmene titulku aktualizuje atribút title publikovacieho tlačidla.

document.getElementById('Publish').title = 'Publikuj '+ this.value;
// alebo
document.getElementById('Publish').setAttribute('title', 'Publikuj '+ this.value);

Celý „XHTML“ kód:

<p>
  <input type="text" id="Title"
    onchange="document.getElementById('Publish').title = 'Publikuj '+ this.value;"
   />
  <textarea id="Body" />
</p>
<p>
  <input type="submit" id="Publish" />
</p>

XForms

XForms je možné takýto databinding vytvoriť natívne. Na ich podporu si však ešte chvíľu budeme musieť počkať.