Funkčnosť Acid2 testu v Safari

Vývojári prehliadača Safari jeho striktný režim upravujú tak, aby v ňom fungoval Acid2 test. Na weblogu o Safari sú opísané opravy chýb v jednotlivých riadkoch testu. Aktuálna podpora testu je na vysokej úrovni a už stačí dokončiť iba pár riadkov.

Je dobré, že vývojári upravujú svoje prehliadače (nie, nehovorím o vývojároch z Microsoftu) tak, aby v striktných režimoch v nich fungoval Acid2 test správne.