Technický seminár Paralelné programovanie

Dnes sme boli s Romanom na seminári Technický seminár Paralelné programovanie usporiadané KAI FHI Ekonomickej univerzity v spolupráci s Microsoftom. Ako sa paralelne programuje mal predvádzať Ing. Ján Hanák, MVP.

Seminár na pôde univerzity bol prekvapivo preplnený. Začiatok sa mierne odložil, kým sa spravila prezenčka a rozdali reklamné materiály s knižkou Základy paralelného programovania v C# 3.0 a 120 dňovou verziou Windows Server 2008 R2 x64. S polhodinovým meškaním otvoril seminár Roman Russev informáciami o programoch DreamSpark, BizSpark a WebsiteSpark. Jo a ešte MSDN AA.

Hneď po marketingu sa pán Hanák vrhol do paradigmy paralelného programovania. A ako sa do neho ponáral hlbšie, postupne začali odchádzať prví študenti. O nedlho nastal najväčší exodus poslucháčov, v ktorom bohužial odišli študentky ekonómie a už sa dalo pozerať iba na prezentáciu o POOP. Po približne hodine do vzdalo aj niekoľko programátorov, s Romanom sme vydržali asi dve hodinky.

Bohužial sa tento seminár neniesol v „Kubovčíkovom“ duchu: trochu teórie s marketingom a demá, demá, demá, ale šlo skôr o vysokoškolskú prednášku teoretickej informatiky aplikovanej na paralelné programovanie. Spojenia ako „empiricky inferované vzťahy“ mi moc nehovoria, skôr som za „Tu je classa, hodím sem jeden, druhý thread a fičím“. Enormné množstvo teórie bez ukážok, ako vôbec v tom C# sa dá niečo paralelné spraviť (malý hint z praxe: použiť MTAThreadAttri­bute je dobrý začiatok).

Možno praktické ukážky došli po prestávke. Ťažko povedať. To už sme s Romanom fičali na obed. Teoretických znalostí tam bolo strašne veľa. Akademický výklad hádam nemal chybu. Lenže bol natoľko odborný, že som si zo seminára odniesol iba reklamné materiály. I keď podľa mňa by sa celé dve hodiny dali zhrnúť do „Viacero vlákien môžeme efektívne spušťať na viacjadrových procesoroch a prepísanie komlpetnej aplikácie do paralelného kódu nie je najlepšie riešenie. Väčší výkon získame ak paralelizujeme iba časti programu u ktorých to je výhodné.“