Prezentácia stránky na projektore

Prehliadač Opera v režime full screen (klávesa F11) načíta štýly pre médium projection (@media projetion {}) a aplikuje ich na dokument. Pokiaľ žiadne projection štýly nie sú definované, stránku stále zobrazuje pomocou screen.

Zatiaľ som nezistil, či Opera správne pri načítaní štýlov pre projekciu aplikuje iba definície @media projection {} alebo ich kombinuje aj s existujúcimi definíciami @media screen {} (druhé chovanie je nesprávne – takto nesprávne sa chová PocketIE, ktorý aplikuje súčasne screen aj handheld média).

Viacej informácií na Opera Show Tutorial.