Plán vývoja software v Microsoft-e z roku 1993

?The Internet? We are not interested in it? ? Bill Gates, 1993

Tento vývojový plán na 20 rokov bol zavedený Microsoft-om v roku 1993.