Novinky vo Windows Azure (jún 2012)

Windows Azure SDK (June 2012) prináša zaujímavé nové pokročilé funkcie, ktoré sa hodia pri správe cloudovej infraštuktúry. Jedna z noviniek je zameraná na ešte väčšiu multiplatformosť – inštalačné balíčky .cspkg môžete prekonvertovať do nového formátu OPC, ktorý je založený na štandardne OpenXML a je to teda obyčajný zip archív s metadátami v XML súboroch a súbory, ktoré chcete nasadiť do Azure inštancií, sú v samostatných priečinkoch. Toto umožňuje vytvárať .cspkg balíčky aj na iných platformách ako na Windows-e a mimo aplikácie Visual Studio.

Direct Instance Addressability

Load balancer ponovom umožňuje definovať rozsah portov, na ktorom budú dostupné jednotlivé spustené inštancie. Doteraz sa dali sprístupniť inštancie iba pomocou jediného portu a load balancer sa rozhodoval, ktorú inštanciu použije na obsluhu požiadavky. Nebolo však možné pripojiť sa priamo na konkrétnu inštanciu napr. za účelom administrácie. Toto obmedzenie už neplatí a tak môžete spravovať konkrétnu jednu inštanciu, ale využiť vo svojich aplikáciách protokol UDP a budete mať zaručené, na ktorú inštanciu služby sa vaša aplikácia pripojí.

Do load balanceru pribudla aj ďalšia novinka: Custom Load Balancer Probes. Tá je určená pre veľmi náročných zákazníkov, ktorý potrebujú mať plnú kontrolu nad tým, ako load balancer prideľuje požiadavky na jednotlivé inštancie služby. Detaily o probes prinesie Windows Azure blog o niekoľko dní.

Kompatibilta nainštalovaných SDK

Windows Azure team tiež vylepšil Windows Azure SDK o kompatibilitu s inými verziami SDK. Nové funkcie si môžete vyskúšať na samostatnom projekte a existujúce projekty nemusíte upgradovať.

Zdroj: What's New in Windows Azure SDK for .NET (June 2012 Release)