Windows Azure Virtual Machines

Microsoft od júna 2012 poskytuje vo Windows Azure novú službu Virtual Machines. Jedná sa o vylepšenie existujúcich virtuálnych strojov (VM Role), ktoré si mohli zákazníci nahrať do cloudu, ale tieto stroje si po vypnutí nepamätali svoj stav a boli spustené z pôvodného VDH súboru v zresetovanom stave. Virtual Machines tieto obmedzenia odstraňujú a prinášajú plnohodnotnú Infrastructure as a Service (IaaS) službu.

Virtual Machine majú trvalé úložisko (persistent storage), dajú sa nasadiť pomocou predvytvorených obrazov operačných systémov (Windows Server 2008 R2, OpenSUSE, Ubuntu, a iné) a majú prístup k lepšej sieťovej infraštruktúre ako VM Role – k Virtual Networks.

Trvalé úložisko je postavené nad Azure Blob Storage službou. Virtuálny stroj používa VHD súbor ako svoje úložisko a tieto sú vďaka použitiu Blob Storage vždy replikované trojnásobne v dátovom centre a je možné zapnúť Geo Replication – potom budú disky replikované aj do geologicky odľahlého dátového centra.

Virtual Machine majú štandardne dva disky: OS Disk a Temporary Storage Disk. Systémový OS Disk obsahuje inštanciu operačného systému a je uložený v Blob Storage. Temp disk je uložený iba lokálne a pri premiestnení VM v dátovom centre bude vytvorený nový a nainštalovaný OS je nastavený tak, aby tento disk používal ako swapovací disk. K virtuálnemu stroju sa dajú pripojiť ďalšie dátové disky (Data Disk). Tieto sú uložené v Blob Storage podobne ako OS disky.

Virtual Machine som využil ako základnú službu pre hostovanie nového build serveru, ktorý som robil pre Work in Field. Vytvorenie novej mašiny je veľmi jednoduché cez nový Azure Management Portal, kde stačí zadať meno stroja, verejný DNS názov a veľkosť inštancie. Podľa zvolenej šablóny sa po chvíli spustí pripravená virtuálna mašina, ku ktorej je prístup cez RDP alebo SSH v prípade Linuxu.

Virtuálny stroj sa konfiguruje presne ako akýkoľvek on-premise Windows Server, len sa netreba hrať s nastaveniami siete, pretože sieť je závislá na Azure infraštruktúre a je konfigurovaná cez DHCP. Pripojenie na server je veľmi rýchle, výkon stroja je normálny a Blob storage sa vie dobre prispôsobiť nárokom diskom vo virtuálnom stroji.

Veľmi peknú prednášku o Virtual Machines mal Mark Russinovich na TechEd: Windows Azure Virtual Machines and Virtual Networks