start konto už nie je zadarmo

VÚB konto „start.{color:rgb(255, 163, 20)}“ „konto.{color:rgb(88, 181, 224)}“.(VÚB konto pre mladých) už nie je vedené zadarmo, ale za mesačný poplatok 9 Sk. Banka príliš o zavedení poplatku neinformovala a podľa výpisu z účtu ho zaviedla počas marca 2005.

V zmluvných podmienkach paušálov Orange je uvedené, že Orange oznámi zvýšenie cien služieb zákazníkovi 15 dní pred zvýšením. V zmluve k VÚB kontu som nič podobné nenašiel :-(.

Po polroku rôznych zvýhodnení, ktoré poskytuje „start.{color:rgb(255, 163, 20)}“ „konto.{color:rgb(88, 181, 224)}“ a prinášala VÚB banka ma mrzí, že zvýšenie poplatku neoznamuje zákazníkovi.