G znamená rast

G is for growth.

Gmail Help

Nový slogan, ktorým Gmail uvádza ďalšiu novinku vo svojom free maili – priestor na e-mail sa bude zväčšovať a momentálne mne Gmail hlási stav 1346MB.

Ďalšou horúcou novinkou je editor HTML e-mailov.

PS: môže sa jednať o 1. aprílový žart, ale GMail obsahuje v tejto dobe aj iné novinky a funkcie, čiže je malá šanca, že nebude zväčšovať kapacitu free e-mailu.