Microsoft CRM 4

Skúšam si Microsoft CRM 4 pre svoju osobnú potrebu a aj pre školský projekt a samotná implementácia CRM nie je komplikovaná a šlo to aj bez implementačnej príručky. Beží to na Windows Serveri 2008 R2 so SQL Serverom 2008, zatiaľ bez podpory e-mailov a CRM mám v slovenskej lokalizácii. Základná testovacia prevádzka sa dá rozchodiť v pohode, ak dodržíte túto postupnosť:

  1. Základom je Windows Server 2008 R2 Standard, stačí bežná inštalácia a vytvorenie domény – inak CRM inštalácia vyhodí hnusnú chybu.
  2. Treba povoliť .NET Framework 3.5.1 feature, nainštalovať Web Server rolu s podporou ASP.NET a samozrejme zvoliť aj IIS 6 Management Compatibility nástroje.
  3. CRM 4 ešte vyžaduje mať nainštalovanú Indexing Services, takže z role File Services treba nainštalovať Windows Server 2003 Compatibility nástroje. Inak bude CRM inštalátoru úplne pri konci vadiť, že služba cisvc nie je nainštalovaná.
  4. Nasleduje SQL Server 2008, treba nainštalovať databázový engine a Reporting Services. Pre každú službu je vhodné vytvoriť samostatné konto v doméne. Po nainštalovaní treba aplikovať SP1, aby bol SQL Server kompatibilný s R2 verziou Windowsov. Reporting Services stačí nastaviť s predvolenými hodnotami.
  5. V tejto fáze už nie je problém nainštalovať CRM 4 na predvolený IIS Web Site, pri nastavovaní URL pre Reporting Service si treba dať pozor a použiť URL pre Reporting Service, nie pre Reporting Manager. Pri otázke na adresu e-mailového serveru som vynechal jeho nastavenie, pretože potom sa CRM tvárilo, že nevie nájsť Exchange server. V testovacej prevádzke sa dá zaobísť aj bez podpory e-mailov.
  6. Slovenský jazykový balíček pre CRM nájdete v Microsoft Download centre: Jazykový balík k aplikácii Microsoft Dynamics CRM 4.0
  7. CRM sa samo neaktualizuje a je potrebné zohnať si Update Rollup 10, v prípade použitia Windows Serveru 2008 R2 samozrejme treba použiť aktualizácie určené pre amd64 architektúru. Aktualizácie treba nainštalovať v českej aj slovenskej verzii.
  8. Správca CRM musí v časti Nastavení > Správa > Jazyky povoliť slovenský jazykový balíček, čo bude trvať dlhšiu dobu – SQL Server po tejto akcii začne pekne vyťažovať procesor.
  9. Používatelia si môžu pomocou odkazu Nástroje na hlavnej lište zobraziť Možnosti a tam si na karte Jazyky zmeniť jazykovú mutáciu.

A už sa stačí len zabávať s CRM a zlepšovať si vzťahy so zákazníkmi 🙂

Posted in IT