Rozumiete reformám?

obrázok titulnej strany brožúry Rozumieme reformám?

SDKÚ vydala materiál Rozumieme reformám? (PDF). Táto 45 stranová brožúra obsahuje zrozumiteľne opísané dôvody pre zavedenie ekonomických reforiem, ich dôsledky a dôvody, prečo nie je napríklad 15% daň na potraviny a iné výrobky tak výhodná pre nízke príjmové skupiny obyvateľov, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Mladí ľudia sa v nej dozvedia aj to, čo to vlastne v skutočnosti bola mladomanželská pôžička, že existovala rzv. „staromládenecká daň“ (nemáš deti? rodinu? tak budeš platiť oveľa vyššie dane) a niektoré iné veci z čias totality.

Menšia poznámočka: 45 stranová brožúra je gramaticky bezchybná, narozdiel od veľkého „mini-billboardu“ vylepeného na MHD jedného poslanca kandidujúceho v komunálnych voľbách (buď je nezávislý, alebo z KHD, neviem, majú všetci strašne rovnaké „rozlišovacie prvky“), ktorá na pár riadkoch textu napísaného veľkým písmom obsahuje preklep… Nesvedčí to o kvalite politickej strany/kandidáta, ale o kvalite reklamnej agentúry, ktorá realizovala materiál.