Prístupné web aplikácie

Javascript for the masses, Anne van Kesteren:

Personally, I?m under the opinion that everything that should be indexed should work without javascript. As you don?t index applications, you don?t need a javascript off version.

Argumentov, prečo vytvárať prístupné stránky a web prezentácie je dostatok. Každý sa môže presvedčiť, že sú benefitom pre zákazníka a užívateľov. (Čo sa mi aj podarilo obhájiť na praktickej maturite.) Ako je to však s prístupnosťou webových aplikácií? Oplatí sa investovať do vývoja prístupných webových aplikácií?

V súčastnosti je pekným príkladom webovej aplikácie Gmail. Je celý postavený na JS, ktorý generuje stránky. Takto je server odľahčený od generovania HTML kódu. E-mailové rozhranie však nie je prístupné.

Webové aplikácie sú dosť špecifické produkty, ktoré sú väčšinou tvorené pre špecifické použitie a z názvu „aplikácia“ vyplýva, že takéto stránky majú „vyššiu“ funkcionalitu a tú je v súčastnosti možné dosiahnuť pomocou JavaScriptu.

Anne píše, že bohsa, ktorý má byť zaindexovaný (vyhľadávačmi), musí byť funkčný bez JS. To je dôležitý fakt, pretože ináč prehliadače nie sú schopné sa pohybovať po stránke. Toto môže byť vodítkom, či vytvoriť prístupnú aplikáciu. Administračné rozhranie CMS nie je potrebné indexovať, je väčšinou robené pre danú cieľovú skupinu a teda je možné upustiť od prístupnosti. Webové aplikácie, ktorá má používať veľká masa ľudí (verejné blogovacie systémy), by mali byť vytvorené prístupnými metódami.

Netreba si však mýliť prístupný kód s validným kódom. Validný kód umožňuje rýchlejší a jednoduchší vývoj, pri ktorom sú eliminované chyby vznikajúce nesprávnou interpretáciou kódu. Prístupný kód je taký, ktorý umožňuje zobraziť/preh­rať/vytlačiť stránku na ľubovoľnom zariadení a neobmedzuje úžívateľa pri získavaní dát.