Problémy Flash prezentácií

Mnoho začiatočníkov v tvorbe stránok siaha po nástroji Macromedia Flash, pretože sa v ňom dajú vytvoriť rôzne dynamické efekt a plno blbiniek. Namiesto toho, aby sa títo začiatočníci zdokonaľovali v jazykoch (X)HTML, CSS alebo JS, radšej si nainštalujú nelegálne Flash a vytvárajú v ňom „stránky“.

Nevýhodou Flashu je jeho nízka prístupnosť a väčšinou si užívatelia musia zvykať na nové prostredie/ovlá­danie. Stránky, ktoré majú Flashové intrá môžu viac zaujať zákazníka, ale často sa stáva, že tieto intrá iba obťažujú. Pokiaľ je intro graficky nevyvážené, prípadne obsahu muziku, je len na škodu. Najväčší probém nastáva, keď užívateľ má otvorených viacej okien/záložiek a intro sa načíta, prehrá a keď sa zákazník vráti do okna/záložky, tak už vidí informácie, nie intro.

Ak intro nemá hudbu, je to ešte znesiteľné, zákazník iba prišiel o „zážitok“. Ak však má hudbu, býva obťažujúce. Autori argumentujú, že majú vo Flashi tlačidlo, ktorým sa dá hudba vypnúť a však nie vždy je to možné. Pokiaľ v inom okne vypĺňate formulár a pridávate prílohu k e-mailu, tak musí najprv nájsť súbor na disku, vybrať ho, nájsť okno, ktoré prehráva hudbu a nájsť tlačidlo, ktoré ju vypne. Pokiaľ užívateľ musí robiť niečo iné (čo je vždy na 10000% dôležitejšie, ako prezeranie si vašej prezentácie), nemá možnosť vypnúť hudbu. Väčšinou pritom počúva vlastnú muziku a vy mu iba do jeho obľúbenej hudby púšťate svoju obťažujúcu nahrávku.

Existujú profesionáli, ktorí vedia spraviť vynikajúce Flash prezentácie, bohužiaľ je však veľký počet tvz. „webdizajnérov“, ktorí tvoria neprístupné a nepoužiteľné prezentácie a navyše ani nepoužívajú legálny software.