Apache RewriteEngine

Toto nastavenie používam na prepisovanie URI článkov:

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^(.+) - [PT,L]

RewriteRule ^(.*) index.php

Tento kód sa štandardne dodáva s Textpattern. Problém je v tom, že prepisuje všetky zadané URI, pričom by mal len tie, ktoré nesmerujú na existujúci súbor alebo pričinok. Ak niekto tuší, kde je chyba, prosím, aby ju napísal do kometnárov. Ďakujem.


Aktualizácia: pridanie %{DOCUMENT_ROOT} spôsobilo neprepisovanie adresy pre existujúce súbory, avšak priečinky sú stále prepisované.

RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^/weblog/(.+)$ /weblog/$1 [L]

RewriteRule ^/weblog/(.*)$ /weblog/index.php [L]