Izsak’s Weblog v Blog:CMS

Izsak's Weblog

Vzhľadom na časovú náročnosť vývoja Nidhogg.net v2 systému a maturitný ročník, som sa rozhodol Izsak's Weblog rozchodiť v systéme Blog:CMS.

Články zo sekcie Webdesign sa pokúsim čo najskôr prepísať do nového systému.

Izsak's Forum

Vytvoril som tiež nové fórum pre webdesignérov (a hlavne pre niekoľko ľudí z našej, ktorý budú tento rok na praktickú maturitu robiť webové stránky). Celá adresa je http://www.izsak.net/forum/.

Aktualizácia 7. 12. 2004

Opravil som odkazy na Izsak's Forum, aby odkazovali na súčasný server.

Aktualizácia 1. 9. 2010

Odstránil som odkaz na nefungujúce fórum.