Google Mail

Google opäť vylepšil svoju free-mailovú službu Gmail. Tento raz sa najväčšie zmeny týkajú práce s kontaktami. Užívateľ si môže pridať oveľa viacej detajlov ku kontaktu, po otvorení kontaktu sú zobrazené dole aj všetky jemu odoslané správy.
Akcie v combo-boxe (vymazanie správy, pridanie/odobranie štítku (label)) sa aktivujú podľa označených správ.
Môžete si uložiť rozpísanú správu (draft) alebo nastaviť Gmail tak, aby preposielal doručené správy na inú e-mailovú adresu.