Klonované virtuálne počítače

Potreboval som si vytvoriť skúšobnú sieť o 3 serveroch (doména, DB, Sharepoint), tak som skúsil použiť VMware Workstation namiesto Virtual PC. Nainštaloval som Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, aplikoval Service Pack 2 a zaktualizoval. Potom som naklonoval tento virtuálny stroj a začal nastavovať počítače. Po vytvorení domény a pripojení serverov do nej som však začal mať problém ? nedalo sa prihlásiť do domény. Problém bol v duplicitnom SID počítačov. (Chybová hláška The name or SID of the domain specified is inconsistent with the trust information for that domain.)

Sysinternals však má dobrú utilitku NewSID, ktorá vygeneruje počítaču nové SID. Pred vygenerovaním a aplikovaním nového SID však je potrebné počítač odpojiť z domény, pretože novo aplikované SID nebude mať žiadne práva v doméne. Bude sa dať prihlásiť do domény avšak bude problém s právami počítača.

PS: 4GB disk je málo pre Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2. Po inštalácii zaberá 3GB.