Priemerný plat

Toto si nemôžem odpustiť blognúť:

Dotyčný tedy musel vědět, že medián statistické veličiny, která podléhá unimodálnímu asymetrickému rozdělení pravděpodobnosti s kladnou šikmostí, je vždy menší než průměr této veličiny – což je důvod, proč většina lidí má, měla a bude mít podprůměrné příjmy bez ohledu na to, která politická strana právě vládne a dokonce bez ohledu na to, zda je ekonomika kapitalistická, tržně sociální či komunistická.

Zdroj: Vzdělání, hospodářský růst a motivace, Pavel Kohout

Via: Prečo má 62% percent ľudí nižší ako priemerný plat, Mayov poznámkový blog