MiniBar – Office 12

ukážka vzhľadu funkcie MiniBar v Office 12

Zaujímavou novinkou v Office 12 bude vylepšená verzia Smart Tags pre prácu s textom. Smart Tag („inteligentná značka“) je prvok, ktorý sa zobrazí nad časťou dokumentu, ktorú Office upravil (zmena veľkosti písmena, automatické odrážky…) a umožňuje rýchlo vrátiť akciu späť, alebo pristúpiť k dialógovému oknu (napr. pre nastavenie formátu odrážok).

MiniBar je časť UI, ktorý sa zobrazí pri označení textu a obsahuje prvky pre formátovanie textu. Najprv je priesvitný a pohybom myši k nemu sa zviditeľňuje, naopak posunutím kurzora od neho sa skryje. (Pozrite si video ukážku efektu skrývania, WMV, 982KB).

Nové, veľmi radikálne zmeny vzhľadu produktov Office prinášajú s užívateľským rozhraním prispôsobeným na často vykonávanú prácu („results oriented design“) aj veľmi zaujímavé nové zjednodušujúce funkcie (ktoré OpenOffice.org skopírouje do jedného roka).

Pozrite si, ako vyzeral MS Word 1.0 až Word 97.

0 thoughts on “MiniBar – Office 12

Comments are closed.