T610 e-mail klient cez Orange World

So službou Orange World môžete využívať e-mailového klienta v SE T610. Pokiaľ však máte vlastný poštový server, cez GPRS nastavenie na WAP sa nemusíte pripojiť na server.

Rieším je používať prístupový bod APN internet:

  1. Vytvorte si nové GPRS pripojenie (napr. Orange World: net) (Connectivity > Data comm. > Data accounts > New account)
  2. Nastavte APN na internet.
  3. Netreba vyplňovať meno ani heslo.
  4. V klientovi sa pripájajte pomocou nového dátové účtu (Messaging > E-mail > Options > Edit account > vyberte svoje konto > Connect using > vyberte novo vytvorené pripojenie (Orange World: net))

S týmto nastavením vám bude fungovať aj pripojenie na internet, napr. cez Bluetooth.