Čo je nové v Gmail-i?

Počet ponúknutých jazykov narastá

Gmail je teraz k dispozícii aj v týchto 12 jazykoch: bulharský, chorvátsky, grécky, islandský, indonézsky, lotyšský, maďarský, slovenský, slovinský, srbský, ukrajinský a vietnamský. Spolu ponúkame 29 jazykov. A stále pridávame nové. Možno by sme mali začať nové počítadlo…

Tlačidlo Nové funkcie! sa znovu po dlhom čase objavilo v schránkach užívateľov tejto mailovej služby. Medzi novými jazykmi stále chýba čeština a je zaujímavé, koľko jazykov z krajín bývalého sovietskeho zväzu Gmail podporuje.