Zmaturoval som!

Počas stredy a štvrtku som maturoval. V stredu som maturoval zo slovenského jazyka a odboru, dnes (štvrtok) z matematiky (nepovinne) a anglického jazyka. Do maturity sa ešte zaratáva aj praktická maturita, ktorú som zložil približne pred mesiacom.

A takto som dopadol na jednotlivých predmetoch:

  • Slovenský jazyk: 1 – Dialóg o umení a kultúre, sloh tiež za 1
  • Anglický jazyk: 1 – Voľný čas
  • Praktická maturita: 1 – WWW stránka firmy M STUDIO
  • Odbor: 3 – Televízny prijímač, obrazovka osciloskopu a synchrónny spojovací systém
  • Matematika: 2 – rovnice a nerovnice, priesečník priamky a kružnice

Úspešne som ukončil stredoškolské vzdelanie, čiže sa môžem vrhnúť na fyziku a prípravu na prijímačky na FEI.

One thought on “Zmaturoval som!

Comments are closed.