Aktualizácia zoznamu pre AdBlock

Zoznam pravidiel pre AdBlock z článku Rýchlejšie načítavanie veľkých portálov som rozšíril o niekoľko príkazov, ktoré ešte viac zrýchľujú načítavanie Pokecu.

[Adblock]
http://62.26.121.2/dat/*.swf
http://adb.azet.sk/*.swf
http://ad2.billboard.cz/
http://62.168.117.206/s/
http://img.zoznam.sk/adimages/*.swf
http://reklama.point.sk/*.swf
http://ad.adrenaline.cz/*.swf
http://ad2.bbmedia.cz/*.swf
http://i.wz.cz/bannery/*.swf
http://ad.doubleclick.net/*
http://1.im.cz/ad/*.swf
http://ad.adrenalinesk.sk/*.swf
http://ad.adrenalinesk.sk/adrun.dll
http://www.zive.sk/_js/functions.js
http://62.168.117.206/o/*.swf
http://namobil.azet.sk/data_preview/*.gif
http://namobil.azet.sk/data_preview/*.jpg
http://62.168.117.206/o/999/fila
http://pokecp.azet.sk/reklama.phtml
http://adc.azet.sk/adjs.php