Číslovanie strán od určitej strany v MS Word

Pokračujem v ďalšom článku o Microsoft Word 2003. Dnes si ukážeme, ako aplikovať číslovanie strán od určitej strany.
Dokumentácia praktickej maturity by mala byť väčšinou očíslovaná až od 5. strany. So správnym nastavením číslovania však má mnoho ľudí problémy.

Je dôležité, aby ste vytvárali v dokumente tvz. „sekcie“. Neprechádzajte na začiatok novej strany pomocou „odenterovania“, ale použite Ctrl+Enter (Vožiť > Prerušenie > Zlom strany). Týmto tiež vytvoríte novú sekciu v dokumente, na ktorú sa dajú aplikovať napr. rôzne nastavenia hlavičky a päty.

Zobrazte si hlavičky a päty: Zobraziť > Hlavička a päta. Prejdite na stranu, na ktorej chcete začať s číslovaním. Na paneli „Hlavička a päta“ kliknite na Nastavenie strany. Prejdite na záložku Rozloženie a v sekcii Ukážka vyberte Použiť na: Od tohto miesta ďalej. Po kliknutí na OK Word pridá do dokumentu špeciálny „Zlom sekcie“ (viditeľný po zobrazení skrytých znakov).

Ešte treba odtrániť prepojenie hlavičky a päty s predchádzajúcou sekciou. Nastavte kurzor do päty a kliknite v paneli na ikonu Prepojiť na predchádzajúce (nesmie byť vysvietená). Toto je dôležité nastavenie, ktoré odstráni prepojenie medzi dvoma sekciami a bude možné ich nezávisle meniť.
Prepojenie môžete odstrániť i v hlavičke, záleží na tom, čo v nje máte ;-).

Už len stačí vložiť pole s číslom strany, počtom strán, alebo akékoľvek iné – proste si naformátujte pätu tak, ako potrebujete.

Ak sú stále číslované aj predchádzajúce sekcie, odtráňte v päte tejto sekcie číslovanie – ak ste sa nepomýlili v nastaveniach, tak sa číslovanie odstráni iba v danej sekcii. Ak sa odstráni v celom dokumente, nemáte vytvorené sekcie v dokumente, alebo ich máte prepojené.
Číslo sekcie sa nachádza vedľa textu „Hlavička“ alebo „Päta“.

0 thoughts on “Číslovanie strán od určitej strany v MS Word

Comments are closed.