Vodopádový model vývoja softvéru je zlý

Peter Saddington vo svojom článku Are Project Managers Living A Lie? odhaľuje históriu za vznikom používania vodopádového modelu vývoja softvéru (Waterfall model):

It has always been eye-opening to many people when I tell my workshop participants or clients that they old waterfall way of doing software was never intended to be used. It was a misinterpretation of Dr. Royce?s seminal paper. What happened was that government agencies read the first page, saw a diagram (with a poorly chosen caption), and said: „Hey, that's how we do software development!“

Čo v skutočnosti popísal Dr. Winston Royce, autor vodopádového modelu, vo svojej práci? Prípadné zmeny v softvérovej špecifikácii majú fatálny dopad na celý vodopádový model. Vykonávanie modelu je treba podľa jeho definície zastaviť a začať odznova. Čo v konečnom dôsledku vyvoláva 100% nárast prostriedkov – časových aj finančných.