KSSJ na internete

V nových učebniciach slovenčiny sa kladie dôraz na využitie nových informačných technológií a obsahujú odkazy na užitočné stránky, alebo aplikáciu Slex, ktorej licencie má k dispozícii každá škola.

KSSJ je dostupný aj na internete a je to celkom užitočná aplikácia. Stránka nepoužíva zastaralé tabuľkové layouty (bolo by to úplne zbytočné) a s trochou pohrania sa s XSLT je možné si výsledky spracovať podľa vlastných potrieb. Nevýhodou je neurčenie atribútu id elementu <body>, čo by bolo veľmi užitočné, keďže odkazy nie sú podčiarknuté a osobne by som si to rád zmenil.

Celkovo je Krátky slovník slovenského jazyka vydarená aplikácia, pre ktorú ak by sa napísal side-panel do Mozilly alebo vyhľadávací plug-in, bola by to veľmi užitočná pomôcka pre študentov.

One thought on “KSSJ na internete

Comments are closed.