VMware Workstation inštalácia skončí s chybou Error 1327

Pri upgrade na VMware Workstation 8.0.1 mi inštalácia skončila chybou „Error 1327. Invalid Drive: T:\“. Podľa VMware článkov je dôvodom nedostupná sieťová jednotka. Sieťové jednotky som nemal nastavené žiadne, ale pri kontrole som si všimol, že už nemám disk T:. Spomenul som si, že dve partície som zlúčil do jednej a na disku T: boli pôvodne uložené moje virtuálne stroje. Zrejme som zabudol aktualizovať nastavenie kam bude Workstation ukladať virtuálne mašiny. Skontrolovanie registrového kľúča HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Wow6432No­de\VMware, Inc.\Installer\VMwa­re Workstation\DA­TASTORE_PATH potvrdilo, že tu je nastavená cesta na neexistujúci disk. Po opravení cesty na nejaký existujúci priečinok zbehla inštalácia normálne.

One thought on “VMware Workstation inštalácia skončí s chybou Error 1327

Comments are closed.