Visual Studio 2010 – The project file cannot be loaded

Pri práci so solution pre Windows Phone 7 som na novom počítači dostal chybu „The project file cannot be loaded.“ a jeden projekt zostal neotvorený. V takomto prípade treba kliknúť pravým na projekt, vybrať Edit Project.csproj a nájsť nastavenie ProjectTypeGuids. Tu je zoznam všetkých identifikátorov typu projektu. Väčšinou sa skladá z dvoch identifikátorov: typu projektu, ako je knižnica, Windows, ASP.NET Web, ASP.NET MVC či Silverlight aplikácia a druhým identifikátorom je typ jazyka použité k naprogramovaniu, takže najčastejšie Visual C# alebo Visual Basic.

V tomto prípade bol prvý identifikátor {786C830F-07A1–408B-BD7F-6EE04809D6DB} a rýchle googlenie zistí, že sa jedná o Portable Class Library projekt.

Je škoda, že Visual Studio nepoužíva nejaké človekom čitateľné identifikátory pre typy projektov, prípadne že samotné Visual Studio nedokáže z GUIDu načítať pomocou web služby o aký typ projektu sa jedná.