Problém s WMI query v čistej inštalácii Windows 7 SP1

Inštaloval som Windows Server 2008 R2 SP1 na nový server a hneď po inštalácii som kontroloval, či je server v dobrom stave a či Event Log neobsahuje nejaké zaznamenané chyby. V logu Application sa nachádzalo niekoľko chýb z WMI s Event ID 10. V popise bola nejaká WMI query, ktorú sa nepodarilo vykonať. Podobná hláška mi bola známa aj z Windows Vista, či Windows 7 ale tam som tomu nevenoval veľkú pozornosť.

Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Rýchle googlenie ma priviedlo k článku KB 2545227 ktorý popisuje túto chybu. Pri tvorbe obrazu inštalačných DVD pre Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 sa táto WMI query dostala omylom do systému a je možné ju zmazať. Podobný problém sa nachádza aj vo Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1 a je popísaný v článku KB 950375. Problém môžete odstrániť pomocou skriptu priloženého v spomínaných článkoch, alebo vo Windows 7 respektívne Windows Server 2008 R2 môžete spustiť FixIt opravu, ktorá automaticky opraví systém.

Táto chyba s WMI query nie je nijako škodlivá a iba zbytočne zapĺňa Event Log chybovými hláškami. Bohužiaľ ju však treba odstraňovať na každom novom nainštalovanom Windows systéme, pokiaľ chcete mať pekný Event Log. 🙂