Spolužiakovo opakovanie practice

V predchádzajúcom článku som spomínal, že spolužiak musel opakovať practice (praktickú semestrálnu skúšku na Cisco). Dnes sa dozvedel termín (o týždeň) a aj náplň jeho opravného practice: dozor nad spolužiakmi, čo budú robiť practice.

Profesorka ho dala aj na druhý termín, pretože mala podozrenie, že sme mu pomáhali, že konfiguráciu nespravil sám, ale hlavne kvôli tomu, že nevedel sa nevedel pripojiť cez termnál z PC na router.

A náplňou jeho práce na „opravnom“ termíne je: dozor nad spolužiakmi a pomáhanie im s konfiguráciou. Čiže to, za čo bol „vyhodený“ z prvého termínu, bude teraz legálne robiť spolužiakom.