Prehľad o systéme na pozadí desktopu

Ak spravujete veľa serverov a stráce prehľad v tom, s ktorým serverom práve robíte, určite vám pomôže Sysinternals utilitka BgInfo.

BgInfo generuje pozadie plochy s aktuálnymi hodnotami systémových premenných, ako je názov stroja, meno prihláseného užívateľa, všetky používané IP adresy, DHCP server, default gateway, verzia OS a mnohé iné. Ak hodnota, ktorú potrebujete, nie je medzi štandardnými, BgInfo vie načítavať údaje aj cez WMI, čiže si môžete zobraziť hodnotu čohokoľvek.

BgInfo je veľmi užitočná utilitka aj v prostredí virtuálnych strojov, pri prezentáciách, či HOL laboch.