.NET Framework uvoľnený v licencii Microsoft Reference Licence

Scott Guthrie na svojom blogu dnes oznámil, že zdrojový kód .NET Frameworku bude uvoľnený pod licenciou Microsoft Reference Licence.

V praxi to znamená, že budeme môcť debugovať aj procesy v microsofťáckych knižniciach. Zdrojový kód má byť dostupný na stiahnutie, ale aj pomocou webovej služby, ktorú bude využívať Visual Studio 2008.

Po nastavení adresy serveru vo Visual Studio 2008 bude VS automaticky on-demand sťahovať potrebné zdrojové kódy počas debugovania. Výhoda tejto služby je, že vždy sa stiahnu aktuálne kódy pre používanú verziu frameworku (vo VS 2008 bude možné nastaviť, voči ktorej verzii .NET sa má vyvíjať – 2.0, 3.0 alebo 3.5).

Viacej podrobností v článku Releasing the Source Code for the .NET Framework Libraries.