NBÚ

Náš naozaj najbezpečnejší úrad, ktorý by sa mal starať o elektronickú bezpečnosť, je jednoznačne jediný na svete, ktorý má stránkové hodiny dokonca aj na svoje webové stránky (prístupné od 7.30 do 16.00), má pre istotu zverejnený Rozpočet na rok 2007 na localhost-e, aby hackeri vedeli, koľko peňazí bolo investovaných do zmeny hesla nbusr123 na nové – nbusr1234.

Toto je odkaz na spomínaný rozpočet:

http://localhost/…ocet2007.pdf

A čo asi znamená hodnota X-xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx­xxxxxx v HTTP hlavičkách posielaných zo serveru?

Jedinej informácii na stránkach www.nbusr.sk naozaj verím: že medzi záľuby riaditeľa patrí rybárstvo a záhradkárstvo.