Informačný portál

Moja iniciatívna maličkosť navrhla, aby v robote nasadili nejaký portál na správu dokumentov. Mám skúsenosti s pár inštaláciami SharePoint Services, tak sme sa rozhodli pre ne. Požiadavka na portál bola, aby vedel pracovať aj s dokumentami na zdiľaných priečinkoch a s mailami v Exchange. Čiže sme potrebovali nasadiť SharePoint Portal Server 2003.

Rozchodiť SPS Portál už nie je taká sranda, ako rozchodiť len WSS. Trápili sme sa s kolegom, trápili, celý deň. Úspech v rozchodení Portálu spočíva v tom, že konto, pod ktorým beží Application Pool portálu na IIS, má prístup do SQL Server-u a je owner konfiguračnej databázi Portálu.

SharePoint Portal má úžasnú vec, ktorou je crawler. Tento indexovací robot prechdáza stránkami portálu a indexuje ich. Týmto spôsobom dokáže naindexovať Portál, Sites, Exchange alebo zdieľané priečinky. Verejné priečinky Exchange, ktoré sa majú zdieľať, treba vystaviť cez Exchange HTTP Virtual Server s použitím Windows integrated authentication a bez formulárového prihlasovania. Potom stačí crawleru povoliť adresu http://exchange/public/verejný_priečinok a spustiť indexáciu.

Vyhľadávanie je jedna z najlepších vecí na Portále. Z jediného vyhľadávacieho políčka máte možnosť vyhľadať vo full textovo indexovanom obsahu (kategorizovanom na základe metadát v dokumentoch) , ktorý nepozostáva len z obsahu dokumentov v knižniciach na SharePoint-e, ale aj zo súborov na zdieľaných priečinkoch, v Exchang-i a na mnohých iných miestach. Všeobecne sa dá povedať, že čokoľvek, čo sa dá reprezentovať URI adresou, sa cez portál dá nájsť.

Ukladanie dokumentov do knižníc na SharePoint Services je geniálne jednoduché. Stačí otvoriť Word, napísať svoj dokument a uložiť ho na adresu http://sharepoint/sites/project/documen­ts. Word, Excel a PowerPoint dokážu prechádzať štruktúrou SharePoint-u ako priečinkami na disku, ?root? však nie je Tento počítač, ale SharePoint Server.

Pre správne fungovanie balíka Office so SharePointom treba mať doinštalovanú súčasť SharePoint Services Components, bez ktorej Office nevie takto pracovať so SharePointom.