Windows Sidebar Gadgets

Windows Vista a portál Live.com umožňujú spúšťanie tzv. Gadgetov, čo sú mini aplikácie využívajúce DHTML alebo Web 2.0. Najnovšie informácie pre vývojárov o gadgetoch sú na MicrosoftGadget­s.com. Sú tu dva tutoriály o vytváraní gadgetov pre Live.com a Windows Sidebar. Jediný rozdiel pre Gadgety medzi týmito dvoma prostrediami je XML manifest, ktorý popisuje Gadget.

Live.com používa rozšírený RSS formát. Windows Sidebar používa vlastný XML formát, ktorý popisuje Gadget v podstate rovnakým spôsobom, ako RSS formát, len tagy majú iné názvy.

Na vývoj Gadgetov vám stačí Visual Studio Express (Web Edition pre Live.com Gadgety) a prípadne Windows Vista, ak by ste chceli testovať Gadgety vo Windows Sidebar-e. Potrebujete mať znalosť HTML, CSS a JavaScript-u a potom už stačí si prejsť SDK.

Nastavenie vývojového prostredia pre Live.com gadgety je pracnejšie, poskytuje však aj ladenie JavaScriptov z prostredia Visual Studia (podpora pre breakpointy, step in/out… klasické debugovanie).

Portál Live.com nepoužívam, tak som začal pracovať na Gadgete do Windows Sidebar. Podľa tutoriálu som vytvoril šablónu pre Visual Studio, ktorá vytvorí nový C# projekt so základnou štruktúrou, predpripravenou prvou stránkou a stránku s nastaveniami Gadgetu a nejakú tú aplikačnú logiku na pozadí. C# projekt po zbuildovaní nakopíruje súbory do správneho priečinku, aby ho Windows Sidebar videl. V tomto type projektu však nebude možné ladiť JS, pretože Windows Sidebar nepracuje so zdrojákmi, ktoré má Visual Studio, ale s ich kópiou a neexistuje žiaden PDB súbor, ktorý by umožnil ladenie.

Šablónu Windows Sidebar Gadget treba nakopírovať do priečinku My Document\Visual Studio 2005\Templates.