.NET Framework 3.0

Súbor technológií známych doteraz pod názvom WinFX (Windows Presentation, Communication a Worfklow Foundation a nové Windows CardSpace (pôvodné InfoCard)) bol oficiálne premenovaný na .NET Framework 3.0. Bude dostupný pre Windows Vista, XP a 2003 Server.