S/MIME návratky v Outlook 2003

ilustrácia e-mailu podpísaného certifikátom

Vytvorte novú správu a zobrazte si okno Options. Tu záleží na tom, či používate ako editor e-mailov Word alebo Outlook. Ak Word, tak tlačidlo Options… nájdete na nástrojovej lište, ak používate Outlook ako editor, buď máte ikonku na nástrojovej lište, alebo použite menu View > Options….

ilustrácia ponuky View – Options…

Kliknite na Security Settings… a v dialógovom okne „Security properties“ vyberte vytvorené bezpečnostné nastavenie, alebo použite Change Settings… a vytvorte si nové nastavenie. Ako kryptografický formát použite S/MIME a zvoľte si certifikáty slúžiacie pre podpísanie a pre zašifrovanie správy.

V okne „Security Properties“ zaškrtnite „Add digital signature to this message“. Ak chcete od príjemcu (človeka, ktorému posielate správu) dostať návratku o overení e-mailov, zaškrtnite aj „Request S/MIME receipt for this message“. Ak príjemca používa Microsoft Outlook, príde vám do schránky S/MIME návratka podpísaná príjemcovým verejným certifikátom.

Outlook nezobrazuje podpísané alebo šifrované správy v „Reading Pane“ (Tabla na čítanie), kým správu neotvoríte do nového okna.

Ak vydavateľ (CA) nie je dôveryhodný – jeho certifikát nie je v úložisku certifikátov Internet Exploreru pod položkou „Trusted Root Certification Authorities“ (Dôveryhodné koreňové certifikačné autority), príchodziu návratku bude Outlook zobrazovať ako chybnú.

Otvorte návratku, kliknite na ikonku pečate (vpravo) a kliknite na poslednú položku v hierarchickom zozname („Signer: meno odosielateľa“). Tlačidlo Trust Certificate Authority… (Dôverovať certifikačnej autorite…) by malo byť funkčné. Kliknite na neho. Uvidíte názov CA a môžete si pozrieť jej certifikát. Ak CA dôverujete, kliknite na Trust. Certifikát CA sa pridá do vášho úložiska dôveryhodných CA a hierarchický zoznam by mal mať ako ikonky zelené fajočky. Text návrtky sa zmení – bude obsahovať potvrdenie o správnosti kryptografického overenia správy.

Ak vyžadujete, aby príjemca vám vždy odoslal návratku o overení správy, môžete si to nastaviť v Tools > Options… > Security > [x] Request S/MIME receipt for all S/MIME messages. Na záložke Security si tiež môžete nastaviť (Settings…) východzie certifikáty a algoritmy pre podpis a šifrovanie správy.

Získanie certifikátu

Najprv sa musíte zaregistrovať do služby Thawte Personal E-mail Certificates. Thawte zadarmo vydáva e-mailové certifikáty na dobu jedného roku, ktoré obsahujú meno „Thwate Freemail Member“ a vašu e-mailovú adresu.

Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na Thawte.

Osobný certifikát, ktorý sa dá použiť aj na komunikáciu s verejnou správou, si môžete objednať za poplatok približne 600 Sk/rok u niektorej zo slovenských certifikačných autorít.