Orange služby – mailová komunikácia

Moje roamingové SMS z Bulharska boli veľmi rýchlo vyfaktúrované – hneď v tom fakturačnom období, v ktorom som ich posielal (niekedy trvá mesiac alebo dva, kým zahraničný operátor vyúčtuje roamingové hovory/SMS).

Na faktúre sa aj SMS zobrazujú ako „Roamingové hovory“ a bol som prekvapený touto položkou. Kontaktoval som Orange na sluzby@orange.sk pričom som k mailu pripojil svoj e-mailový certifikát od Thawte a vyžiadal si S/MIME návratku. Prekvapením pre mňa bolo, že návratka mi došla a po overení CA „OrangeSK CA“ návrtka potvrdila kryptografické overenie e-mailovej správy.

Popis vyžiadania S/MIME návratky nájdete v článku S/MIME návratky v Outlook 2003.