Tvorba technickej dokumentácie

Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou vydavateľstva.
Za odbornú a ideologickú náplň tohto vydania zodpovedá vedúci Katedry mechaniky EF SVŠT Ing. Justín Murín, CSc.

Tvorba technickej dokumentácie, Alfa, 1987