Zmenené chovanie <base> v IE 7

Internet Explorer 7 opraví súčasnú implementáciu elementu <base> tak, aby vyhovovala špecifikácii HTML 3.2. Doteraz MSIE dovoľuje použiť viaceré <base> elementy v dokumente. HTML 3.2 dovoľuje jediný <base> umiestnený v <head>.

Keďže MSIE podporuje viaceré <base> elementy, spracuje ich ako „kontajnery“ (napr. ako <div>). Platnosť <base> je pre všetky elementy až po nasledujúci <base>. CSS selektory teda môžu byť vyhodnotené nie podľa očakávaní. V IE7 bude <base> spracovaný ako nepárový tag – teda element bez možného obsahu.

IE7 bude vždy brať v úvahu iba prvý <base> element v <head>. Čo z toho vyplýva? Pre tých, ktorí dodržovali štandardy, nič, stránky budú rovnako funkčné. Pre tých, ktorí používajú viaceré <base> elementy, to predstavuje zvýšené náklady, pretože musia svoje stránky opraviť.

Via All your are belong to us, IEBlog.