Zmena štýlu <li> pri prejdení myšou

Dnes som vďaka jednému začiatočníkovi v CSS (photo-avand-garder) objavil novú chybu (It's not a Bug, It's a Feature!) v IE. Chybne nastavoval vlastnosť list-style-image pre inline prvok <a> vnútri <li>, čo však v IE spôsobí, že aplikuje nastavenie pre <li>.

Toto sa dá skombinovať so štandardným zápisom a potom dynamicky meniť list-style vlastnosť pomocou :hover alebo :focus.

.nav li { list-style-image: url(image.jpg) }
.nav li:hover, .nav li a:hover { list-style-image: url(image-hover.jpg) }

Dokumenty k tejto chybe: